Απόφαση της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλογών (14/11/2015)

     

     Με σημερινή (14/11/2015) απόφαση της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλογών Ελλάδας, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, να μην προχωρήσει το Δικηγορικό Σώμα σε κινητοποιήσεις μέχρι και τις 05/12/2015, οπότε και θα λάβει χώρα νέα Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων όπου και θα επανεκτιμηθούν τα δεδομένα αναφορικά με τον νέο ΚΠολΔικ.