Διημερίδα Για Τον Νέο ΚΠολΔ 8 Και 9 Ιανουαρίου 2016