14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ

 

ΑΦΙΣΑ 14ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ