Εισήγηση N.Βαλεργάκη

  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

 

Νικολάου Εμμ. Βαλεργάκη

 

Δικηγόρου

 

Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 

Με Θέμα τη  «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ»

 

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ

 

Ιούλιος 2013

 

Ι.  Εισαγωγή.

ΙΙ. Νομοθετικό Καθεστώς.

1.     Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ 211/16-12-2010, τεύχος Α΄).

2.     Π.Δ. 123/2011 (ΦΕΚ 255/0-12-2011, τεύχος Α΄).

3.     Οδηγία 2008/52/ΕΚ.

ΙΙΙ. Ο Διαμεσολαβητής.

1.     Ενδοσυνοριακές Διαφορές.

2.     Διασυνοριακές Διαφορές.

IV. Κέντρα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών.

1.     Σύσταση.

2.     Αρμοδιότητες.

V. Πιστοποίηση Διαμεσολαβητών.

      1. Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών ( υπ΄ αρ. 109087/2011 απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης, ΦΕΚ 436/14-12-2011, τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων  του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).

      2.  Επιτροπή Εξετάσεων Υποψηφίων Διαμεσολαβητών ( υπ΄ αρ. 34802οικ/2012 απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης, ΦΕΚ 1363/26-4-2012, τεύχος Β΄).

VI. Ειδικά Θέματα.

      1. Πολιτική Δικονομία και Διαμεσολάβηση.

      2. Διαμεσολάβηση και Δικαστική Μεσολάβηση.

      3. Διαμεσολάβηση στα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά.

          α. Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ 143/14-2013, τεύχος Α΄).

          β. Εκκρεμής νομοθετική ρύθμιση για υποχρεωτικό προστάδιο διαμεσολάβησης πριν την προσφυγή στο δικαστήριο.

VII. Διαμεσολάβηση και Μνημόνιο.

      1. Δεσμεύσεις Ελληνικής Κυβέρνηση.

      2. Η στάση του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι σήμερα.

VIII. Τελικές παρατηρήσεις.